x 

Twój koszyk jest pusty

Warunki świadczenia usługKim's Polish Pottery
logo

Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.kimscenter.pl prowadzony jest przez Kim’s Center Sp. z o.o.  zarejestrowany pod nr KRS 0000070708 w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NR NIP 951-18-93-647 NR REGON 012793534 z siedzibą w Warszawie, Polska

OFERTA

 1. Przedmiotem oferty są wyroby ceramiczne ręcznie dekorowane przedstawione na stronach sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
 3. Wszystkie ceny wyrobów znajdujących się w sklepie są podawane w polskich złotych (a także w $ i euro) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. Do cen podanych na stronach sklepu internetowego doliczana jest opłata za przesyłkę, Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki i jest uzależniony od aktualnych cen firmy pocztowej lub firmy kurierskiej, od sumarycznej wagi przesyłki, a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
 5. Wyroby oferowane w sklepie posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 6. W wypadku braku towaru u dostawcy, sklep internetowy kimscenter.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres. 


STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym kimscenter.pl zwaną dalej nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest właściciel sklepu Kim’s Center Sp. z o.o.

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie składa sie przez wypełnienie formularza na stronie
 2. Każde zamówienie zostaje potwierdzone, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i przyjęte do realizacji. Potwierdzenie odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu wysyłki wyrobów.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Klient wybiera jedną z poniższych form płatności:
1. Przelewy24.pl - klient przedpłaca na konto Kim’s Center Sp. z o.o. należność za towar i przesyłkę

 1. kartę płatniczą w chwili autoryzacji karty - należność za wyroby i przesyłkę klient reguluje kartą płatniczą akceptowana przez PolCard przed wysyłką towaru

WARUNKI DOSTAW

Klient wybiera jeden z poniższych sposobów dostawy:

 1. Poczta Polska – przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa. Przesyłki są ubezpieczane przez sprzedającego. Sprawdzenie wyrobów i zgłoszenie reklamacji należy dokonać przy odbiorze w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.         

SPOSÓB PAKOWANIA

 1. Wyroby ceramiczne pakowane są w kartony. Artykuły pakowane są w papier, folię bąbelkową, która  gwarantuje bezpieczne dostarczanie nieuszkodzonej ceramiki do domu klienta.
 2. Przesyłka zostanie wysłana na adres, który zostanie podany na formularzu danych osobowych.

FAKTURA/PARAGON FISKALNY

 1. Każdy klient otrzymuje paragon fiskalny, lub na życzenie fakturę VAT z wyszczególnieniem w odrębnych pozycjach ceny za wyroby, ceny za przesyłkę oraz należnego podatku VAT.
 2. Każda transakcja realizowana w sklepie internetowym jest fiskalizowana zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. 

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone.
 2. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.
 3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 4. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym.
 5. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych , sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Zmiany towarów znajdujących się w ofercie
 2. Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 3. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

REKLAMACJE

 1. W wypadku, gdy Kupujący nie korzysta z prawa odstąpienia od umowy, jego obowiązkiem jest rozpakowanie towaru w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie przez klienta "protokołu reklamacyjnego", dokładnie określającego miejsce i rodzaj uszkodzeń. Protokół należy sporządzić w dniu dostawy i opatrzyć czytelnym podpisem Kupującego i przedstawiciela poczty polskiej.
 2. Złożenie podpisu na liście przewozowym i brak "protokołu reklamacyjnego" sporządzonego z dostawcą przesyłki jest równoznaczne z odebraniem towaru mechanicznie nieuszkodzonego.
 3. Reklamację odbiorca powinien zgłosić na poczcie, istotny będzie protokół sporządzony w obecności listonosza/pracownika poczty po otwarciu przesyłki.
 4. Wszelkie problemy związane z dostawą, w tym uszkodzenia towaru Kupujący winien zgłosić Sprzedającemu
 5. Sklep Internetowy w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu upoważnia sklep internetowy do nieuwzględnienia reklamacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.