KIM’S POLISH POTTERY

ul.Stanislawa Kostki Potockiego 24D
tel.: +48 22 651 70 30
fax: +48 22 651 70 33
e-mail: kimspolishpottery@gmail.com
www.kimspolishpottery.com

Opening Hours:
Monday - Friday 10.00-18.00
Saturday 10.00-16.00